Geotekstil

Hidroizolacija

Usaradnji sa jednom od najboljih hidroizolaterskih firmi u Srbiji i šire nudimo prodaju sa ili bez ugradnje proizvode najrenomiranijih evropskih i svetskih firmi:

Norveška firma PROTAN je jedan od najstarijih proizvođača PVC hidroizolacionih membrana u Evropi. Iskustvo, kontinuirani razvoj proizvoda i pažljiv izbor firmi koje ih zastupaju na međunarodnim tržištima su garancija za kvalitetne i dugotrajne krovne sisteme. Stroga kontrola kvaliteta proizvoda daje sigurnost proizvođaču, distributeru i na kraju samom investitoru.

BÜSSCHER & HOFFMANN kao vrhunski proizvođač krovnih i hidroizolacionih sistema, razvija već više od 150 godina hidroizolacione krovne membrane na bazi prirodnog građevinskog materijala - bitumena.

Geotekstil

Glavni asortiman proizvoda ove tradicionalne kompanije upotpunjuju sredstva za zaštitu od požara, bitumenske ploče, sredstva za toplotnu izolaciju, oprema za ravne krovove i materijali pogodni za rast korena biljaka.